Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM este un cadru de politică pentru promovarea bunei gestionări a produselor chimice la nivel mondial. Aceasta este strâns legată de obiectivele convenite de Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă (WSSD) desfășurat la Johannesburg în 2002.

Unul dintre obiective vizează în mod direct produsele chimice. Acesta prevede: „Până în 2020, toate produsele chimice să fie produse și utilizate astfel încât să se reducă semnificativ impactul lor negativ asupra sănătății umane și asupra mediului.”

În cadrul SAICM, s-a ajuns la un acord sub forma unui „Plan de acțiune global” pentru a oferi o strategie în vederea realizării obiectivelor WSSD. De asemenea, acest plan include recomandări privind nanomaterialele, precum și, de exemplu, plumbul în vopsele, perturbatorii endocrini și pesticidele. SAICM a identificat nanotehnologiile și nanomaterialele fabricate drept o problemă emergentă de politică.