Siguranță

Worker painting a car

Cum afectează nanomaterialele sănătatea umană și mediul? Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Deși oamenii de știință au acumulat o experiență considerabilă în evaluarea siguranței și a toxicității substanțelor chimice în general, nanomaterialele continuă să ridice probleme și semne de întrebare suplimentare de natură tehnică și științifică.

Un subiect fierbinte dezbătut în rândul toxicologilor este dacă nanomaterialele prezintă efecte biologice specifice asupra oamenilor și a mediului, care nu se observă în cazul substanțelor chimice în general.

Nanomaterialele constituie un grup foarte divers de substanțe chimice. Prin urmare, este dificil să se formuleze observații generale cu privire la nanomateriale și ele trebuie să fie analizate individual, la fel ca orice altă substanță chimică. 

Se pot face totuși câteva generalizări. De exemplu, Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) al UE a ajuns încă din 2006 la concluzia că, în cazul nanomaterialelor ușor solubile, în majoritatea cazurilor se poate aplica nivelul de toxicitate a formei convenționale. Această constatare a fost confirmată și de alte comitete/grupuri științifice din cadrul Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC), al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), în avizele lor mai recente.

S-a lucrat mult și în direcția studierii efectelor pe care le-ar putea avea nanomaterialele asupra materialului genetic din celule, inclusiv a mecanismelor potențiale din spatele acestora. În plus, ca urmare a experienței acumulate până în prezent în domeniul nanomaterialelor, oamenii de știință au propus abordări noi de evaluare a eventualelor riscuri ale acestora. Lucrările în desfășurare ne îmbunătățesc constant înțelegerea celor mai bune modalități de testare și evaluare a eventualelor pericole și riscuri asociate nanomaterialelor.