Activități internaționale

Potențialele riscuri ale nanomaterialelor sunt pe ordinea de zi a discuțiilor internaționale de mai mult de un deceniu. În același timp, avantajele pentru societate ale soluțiilor oferite de nanotehnologie prezintă un interes egal pentru cercetători și pentru factorii de decizie politică.

Dezbaterea mondială privind siguranța nanomaterialelor se desfășoară în mai multe foruri internaționale: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația Națiunilor Unite (ONU), toate acestea contribuind la dezvoltarea cunoștințelor privind aceste materiale.

Aceasta se axează pe modul în care nanomaterialele pot fi utilizate și manipulate în condiții de siguranță astfel încât avantajele nanotehnologiei să poată fi valorificate.