Caracterizarea nanomaterialelor

Pentru a se evalua siguranța nanomaterialelor, este nevoie să se realizeze mai întâi o caracterizare corespunzătoare a lor. Aceasta include efectuarea de măsurători ale diverselor proprietăți, precum dimensiunea particulelor, suprafața și solubilitatea în apă, care le-ar putea influența toxicitatea.

O astfel de caracterizare este necesară pentru a se garanta că se pot compara între ele toate studiile (eco)toxicologice efectuate asupra unor materiale identice sau foarte asemănătoare.

În plus, evaluatorii de riscuri sunt interesați să obțină aceste măsurători pentru a înțelege dacă există eventuale modele în comportamentul nanomaterialelor care să poată fi anticipate pe baza acestor parametri fizico-chimici. De exemplu, există vreo corelație între toxicitatea unui anumit nanomaterial și dimensiunea particulelor sale? Este posibil să se estimeze toxicitatea unui nanomaterial pe baza unui parametru specific sau, mai degrabă, pe baza unei combinații de parametri? Și care sunt cei mai importanți parametri fizico-chimici care trebuie măsurați?

O problemă semnificativă întâlnită la unele dintre rezultatele cercetărilor anterioare privind toxicitatea nanomaterialelor consta în faptul că nu existau informații corespunzătoare (suficiente) de caracterizare a nanomaterialelor utilizate efectiv în cadrul studiilor. Acest lucru îngreunează interpretarea rezultatelor, precum și compararea diferitelor rezultate. Prin urmare, înainte de a efectua orice studiu de (eco)toxicitate, este nevoie să se măsoare un set minim de caracteristici pentru fiecare nanomaterial.

Oamenii de știință au înregistrat progrese semnificative în acest domeniu, astfel încât majoritatea studiilor noi privind nanomaterialele includ caracterizări fizico-chimice cuprinzătoare.