Înțelegerea expunerii la locul de muncă

Lucrătorii pot intra în contact cu nanomaterialele în etapa de producție. Cu toate acestea, un număr mai mare de lucrători poate fi expus la nanomateriale în diferite stadii ale lanțului de utilizare și aprovizionare, atunci când manevrează sau utilizează nanomateriale sau produse care le conțin. Prin urmare, expunerea poate surveni într-o gamă amplă de contexte și situații profesionale în care se utilizează, manevrează sau procesează nanomateriale și, prin urmare, acestea se pot răspândi pe calea aerului și pot fi inhalate sau pot veni în contact cu tegumentele – de exemplu, în activitățile corelate cu îngrijirea sănătății sau de laborator sau în activitățile de întreținere sau în construcții.

În unele situații, lucrătorii – și chiar și angajatorii acestora – nu cunosc faptul că utilizează, manevrează sau procesează nanomateriale sau produse care conțin astfel de nanomateriale și că ar putea exista expunere la nanomaterialele respective. Este puțin probabil ca în astfel de situații să se aplice suficiente măsuri de gestionare a riscului.

Santé publique France, agenția națională de sănătate publică din Franța, a creat un registru al lucrătorilor care manevrează nanomateriale fabricate – EpiNano – în vederea monitorizării expunerii și a efectelor asupra sănătății potențial corelate apărute la lucrători expuși la nanotuburi de carbon, dioxid de titan, dioxid de siliciu și negru de fum în unitățile în care acestea sunt produse sau utilizate.

Există recomandări specifice în funcție de sector privind modul în care pot fi gestionate riscurile asociate nanomaterialelor. EU-OSHA a emis publicații electronice succinte cu privire la expunerea la nanomateriale și la prevenția în sectorul de îngrijire a sănătății și întreținere. Și alte organizații au formulat informații utile specifice pentru sectoare, cum ar fi:

  • Sectorul de construcții: Ghiduri și instrumente pentru sectorul de construcții în cadrul proiectului SCAFFOLD cu finanțare din partea UE, privind strategii inovatoare, metode și instrumente pentru gestionarea riscului ocupațional asociat nanomaterialelor fabricate în domeniul construcțiilor.
  • Sectorul de mobilă: Informații produse în contextul dialogului social la nivel european între lucrători și angajatori în sectorul de mobilă, Federația Europeană a Lucrătorilor în Construcții și în Lemn (EFBWW), Federația Europeană a Producătorilor de Mobilă (UEA) și Federația Europeană a Industriilor de Prelucrare a Mobilei (EFIC).