Nanomateriale în produsele cosmetice

Козметични продукти

Produsele cosmetice introduse pe piața UE sunt reglementate de Regulamentul privind produsele cosmetice. Acesta oferă un cadru de siguranță și a stabilit un sistem central de notificare pentru produsele cosmetice introduse pe piața UE. Coloranții, conservanții și filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, trebuie autorizate în mod explicit.

Producătorii, importatorii sau terții desemnați de aceștia trebuie să-și înregistreze produsele cosmetice prin portalul de notificare privind produsele cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Dacă un produs conține nanomateriale, notificatorul trebuie să identifice nanomaterialul și să precizeze calea probabilă de expunere a unei persoane la acesta.

Coloranții, conservanții și filtrele UV trebuie autorizate de Comisia Europeană înainte de utilizarea lor în produse cosmetice. Înainte de autorizare, Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) revizuiește datele toxicologice referitoare la substanța pentru care se solicită autorizarea.

Puteți afla dacă produsul cosmetic pe care îl folosiți conține nanomateriale citind lista ingredientelor de pe ambalajul produsului. Nanomaterialele din produsele cosmetice trebuie marcate prin cuvântul „nano”, scris între paranteze după denumirea ingredientului.

 

 

Infographic

 

Materialul grafic informativ a fost realizat de ECHA pentru EUON cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul programului SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Prezentul document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate în prezentul document nu pot fi considerate sub nicio formă că reflectă opinia oficială a Uniunii Europene. ECHA și Comisia Europeană nu răspund pentru modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în acest document.