Nanomateriale în produsele cosmetice

Produse cosmetice

Produsele cosmetice introduse pe piața UE sunt reglementate de Regulamentul privind produsele cosmetice. Acesta oferă un cadru de siguranță și a stabilit un sistem central de notificare pentru produsele cosmetice introduse pe piața UE. Coloranții, conservanții și filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, trebuie autorizate în mod explicit.

Producătorii, importatorii sau terții desemnați de aceștia trebuie să-și înregistreze produsele cosmetice prin portalul de notificare privind produsele cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Dacă un produs conține nanomateriale, notificatorul trebuie să identifice nanomaterialul și să precizeze calea probabilă de expunere a unei persoane la acesta.

Coloranții, conservanții și filtrele UV trebuie autorizate de Comisia Europeană înainte de utilizarea lor în produse cosmetice. Înainte de autorizare, Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) revizuiește datele toxicologice referitoare la substanța pentru care se solicită autorizarea.

Puteți afla dacă produsul cosmetic pe care îl folosiți conține nanomateriale citind lista ingredientelor de pe ambalajul produsului. Nanomaterialele din produsele cosmetice trebuie marcate prin cuvântul „nano”, scris între paranteze după denumirea ingredientului.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.