Tratarea apei

Nanotehnologia poate fi utilizată pentru tratarea și purificarea apei, în situații cum ar fi generarea de apă dulce potabilă din apă sărată, prevenirea contaminării mediului și crearea de tehnici de reabilitare în vederea reducerii poluării apei și solului.

Deși utilizarea nanomaterialelor fabricate în tratarea apei sunt în prezent limitate în principal la rolul de adsorbanți, filtre, dezinfectanți și reactivi, acestea prezintă un potențial din ce în ce mai promițător pentru utilizarea la scară largă în tratarea apei și în reabilitarea mediului.

Un exemplu al potențialului nanomaterialelor în acest domeniu constă în dezvoltarea de fier zero-valent la scală nanoscopică. Acest material poate fi utilizat pentru tratarea apei freatice și a deșeurilor periculoase. Utilizarea nanomaterialelor fabricate pentru curățarea mediului a debutat atunci când cercetătorii au descoperit că o cantitate mică de nanoparticule de fier poate elimina contaminanții din apa freatică precum bifenili policlorurați (PCB), despre care se știe că sunt toxici atât pentru om, cât și pentru mediu, și că au potențial cancerigen. S-a constatat și că nanoparticulele de fier, cum ar fi fierul zero-valent la scală nanoscopică, este eficient în tratarea unei game ample de agenți poluanți ai apei, cum ar fi pesticide, agenți de ignifugare, antibiotice, crom, arsenic și metale grele.

Un nanomaterial cum ar fi fierul zero-valent la scală nanoscopică deține numeroase proprietăți care îl transformă într-un adsorbant ideal pentru metale grele din apa contaminată, printre care se numără:

  • arie relativă mare a suprafeței și dimensiune redusă;
  • nivel înalt de reactivitate;
  • capacitatea de a izola metale grele;
  • capacitatea de a prezenta o acțiune rapidă;
  • capacitate bună de legare de metale și
  • caracteristici structurale care permit regenerarea și reutilizarea nanomaterialului.
     

Exemplu: Îndepărtarea arsenicului din apă

Arsenicul este un semimetal toxic asociat cu o serie de tipuri de cancer, dar și cu alte probleme de sănătate. Contaminarea apei freatice cu arsenic este un fenomen care survine în mod natural, raportat în numeroase țări, inclusiv Argentina, Bangladesh, Chile, China, India, Taiwan și Tailanda, dar și în unele țări din UE și în Statele Unite. Există mai multe moduri prin care arsenicul poate pătrunde în apa freatică, printre acestea numărându-se depozitele naturale, activitățile miniere, activitățile agricole sau industriale.

Îndepărtarea arsenicului și a altor agenți contaminanți similari din apă preocupă în mod deosebit comunitatea științifică. Utilizarea nano-adsorbanților pentru îndepărtarea arsenicului din pânza freatică afectată de contaminare a evidențiat rezultate extrem de promițătoare în ultimii ani.