Mediu

În prezent ne confruntăm cu dificultăți importante legate de mediu, cum ar fi amenințări referitoare la calitatea aerului, apa potabilă și sănătatea solului. Nanomaterialele deschid perspective promițătoare în ceea ce privește aplicarea lor în tratarea aerului și a apei în vederea reducerii mai eficiente a poluării. Ce beneficii aduc deja societății și care sunt așteptările în privința aplicărilor viitoare ale acestora?

Nanomaterialele și nanotehnologia ne pot ajuta în mai multe feluri să abordăm unele dintre provocările actuale globale legate de mediu și să găsim soluții la aceste provocări. Unele dintre aceste tehnologii există deja, altele sunt în curs de dezvoltare.

Printre aplicările disponibile se numără:

  • îmbunătățirea calității apei contaminate cu metale grele;
  • îndepărtarea agenților poluanți din gazele de eșapament prin utilizarea unor nanomateriale cu valoare mare a suprafeței în convertoarele catalitice;
  • utilizarea de aditivi pentru combustibili bazați pe nanomateriale pentru a spori eficacitatea arderii acestora;
  • curățarea deversărilor de petrol;
  • reducerea emisiilor și a consumului de combustibil prin utilizarea unor materiale mai ușoare, bazate pe nanotehnologie;
  • suprafețe cu autocurățare care au capacitatea de a descompune agenții poluanți.

Nanomaterialele și nanotehnologia pot avea un rol și în generarea și stocarea de energie curată, putând reduce emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili. Nanomaterialele pot fi utilizate pentru a mări eficiența panourilor solare și pentru a fabrica baterii de înaltă capacitate care facilitează stocarea de electricitate, permițând producția de mașini electrice care să poată fi conduse mai mult timp.

Ca în cazul tuturor materialelor și tehnologiilor noi, există pericole și riscuri potențiale care trebuie analizate și evaluate pentru a permite societății să beneficieze de avantajele aduse de nanomateriale, reducând în același timp efectele nocive posibile asupra sănătății umane și asupra mediului.