Viitorul nanomedicamentelor

Nanomedicamentele fac din ce în ce mai mult obiectul unor studii derulate de cercetători pentru diferite aplicații în domeniul medicinii. Printre ele se numără administrarea mai eficientă și acțiunea mai țintită a medicamentelor, dar și nanomedicina individualizată, care înseamnă că un medicament este administrat unui pacient conform profilului genetic al acestuia.
 

Nanomateriale noi

Nanomaterialele noi, cum ar fi micelele copolimere bloc, polimerii, nanotuburile de carbon, nanocristalele (punctele cuantice) și dendrimerii, sunt concepute pentru a asigura o eficacitate mai mare a administrării sau a acțiunii țintite a medicamentelor.

Nanotuburile de carbon sunt atomi de carbon cu legare hexagonală care capătă, laolaltă, forma unui tub gol la interior. Sunt investigate atât din perspectiva aplicațiilor în terapie, mai ales în tratamentul cancerului, însă și pentru dezvoltarea unor noi agenți cu rol diagnostic și a nanosenzorilor. Nanotuburile de carbon pot fi utilizate pentru administrarea țintită a medicamentelor.

Punctele cuantice sunt nanocristale semiconductoare alcătuite dintr-un nucleu anorganic învelit într-o capsulă metalică. Ele pot fi utilizate ca transportor pentru medicamente sau ca markeri fluorescenți pentru alte vehicule de medicamente, cum ar fi lipozomii. Pot ajuta la combinarea metodelor imagistice moleculare utilizate în scop diagnostic cu terapia, cum ar fi, de exemplu, în dezvoltarea strategiilor terapeutice împotriva cancerului.

Toxicitatea reprezintă o problemă importantă atât în cazul nanotuburilor de carbon, cât și al nanocristalelor, iar cercetătorii analizează maniera în care li se poate reduce potențialul toxic înainte de a fi implicate în aplicații medicale.

Dendrimerii sunt molecule cu structură ramificată regulată și extrem de complexă. Aceștia măsoară între 1 și 10 nanometri în diametru și prezintă o cavitate internă hidrofobă care poate fi umplută cu molecule de natură hidrofobă, de exemplu, medicamente pentru tratamentul cancerului. Comparativ cu alte vehicule pentru medicamente, cum ar fi lipozomii, dendrimerii se caracterizează printr-un grad mai mare de stabilitate din punct de vedere mecanic, însă pot transporta cantități mai mici de medicament.
 

Teranostica și nanomedicina personalizată

Medicina personalizată se referă la o strategie terapeutică concepută în funcție de caracteristicile individuale ale unui pacient prin utilizarea unor tehnici cum ar fi determinarea profilului molecular. În viitor, este posibil ca nanotehnologia să ne permită administrarea unor terapii individualizate. Nanomedicamentele nou dezvoltate cuprind sisteme cu multiple componente denumite strategie teranostică, acestea având capacitatea, de exemplu, de a încorpora atât molecule cu rol terapeutic, cât și molecule cu rol de diagnostic. Nanosistemul obținut va permite diagnosticarea, administrarea și monitorizarea efectelor medicamentului. Dezvoltarea unor astfel de sisteme poate contribui la atingerea obiectivului reprezentat de obținerea unor tratamente individualizate pentru mai multe boli.

Raționamentul intensificării cercetărilor în direcția nanomedicinii personalizate este acela că afecțiuni cum ar fi cancerul prezintă un caracter extrem de eterogen, iar terapiile disponibile sunt eficiente doar pentru anumiți pacienți și într-un anumit stadiu al bolii. Există posibilitatea ca administrarea unui agent teranostic unui pacient să permită monitorizarea calității răspunsului acestuia la nanomedicament, datorită faptului că moleculele cu rol imagistic permit vizualizarea în timp real a efectului medicamentului. În consecință, este posibilă optimizarea și individualizarea dozelor și a protocoalelor terapeutice pe durata monitorizării.