Cercetare privind noi instrumente și orientări

UE a investit resurse pentru a promova cercetarea în profilul de siguranță al nanomaterialelor. Aceasta include dezvoltarea de noi instrumente și ghiduri în ceea ce privește evaluarea expunerii la nanomateriale pe toată durata ciclului de viață. Aceste progrese vor permite factorilor cu rol de reglementare, industriei și profesioniștilor din domeniul sănătății și siguranței să reducă incertitudinile existente privind determinarea expunerii și evaluarea nanomaterialelor. De asemenea, vor dispune de capacități superioare pentru a combate problemele nou apărute care ar putea fi consecința dezvoltării de nanomateriale și metode de producție noi.

Este posibil ca proiectele europene de cercetare să depisteze noi provocări care nu se regăsesc încă în ghidurile disponibile în prezent sau să dezvolte noi instrumente experimentale pentru determinarea și controlul expunerii la nanomateriale la locul de muncă. Pe măsură ce aceste proiecte înaintează, unele dintre rezultatele obținute ar putea fi adoptate de către autorități și industrie pentru a îmbunătăți evaluarea expunerii și administrarea riscurilor asociate nanomaterialelor la locul de muncă.

Urmează o listă parțială a proiectelor de cercetare în acest domeniu.

 

More information