Nanomaterials in biocidal products in the EU

 

Nume CE/de listă CE CAS Tip Data aprobării Data expirării Statut Date
Dioxid de siliciu (ca nanomaterial format din agregate și aglomerate) - 68909-20-6 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode 1.11.2018 1.11.2028 Aprobat Fișă de informare
Argint adsorbit pe dioxid de siliciu - - 9 - Conservanți pentru fibre, piele, cauciuc și materiale polimerizate - - În curs de examinare Fișă de informare
Dioxid de siliciu amorf sintetic (nano) 231-545-4 112926-00-8 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode 01.11.2015 01.11.2025 Aprobat Fișă de informare