Jaké jsou klíčové bezpečnostní otázky zkoumané v různých výzkumných projektech?

Posuzování bezpečnosti a toxicity nanomateriálů je složité a zahrnuje mnoho různých hledisek. Aby vědci byli schopni řešit bezpečnost nanomateriálů, zabývají se celou řadou důležitých otázek. Každá z nich představuje důležitý dílek skládačky:

  • Fyzikálně-chemický popis nanomateriálů: jak vhodně měřit takové parametry jako velikost, tvar, rozpustnost a jiné vlastnosti.
  • Jak nanomateriály ovlivňují lidi a životní prostředí?
  • Osud v životním prostředí: co se s nanomateriály děje v životním prostředí? 
  • Expozice a modelování expozice: jak jsou lidé vystavováni nanomateriálům a jak je jim vystavováno životní prostředí? Jak lze tuto expozici měřit a modelovat?
  • Bezpečné již od fáze návrhu: jak navrhnout nanomateriály, které jsou bezpečné již v raných stadiích výzkumu a vývoje produktů?

Důležitým aspektem jakéhokoli výstupu z výzkumu je v neposlední řadě standardizace metodiky zkoumání vlastností nanomateriálů. Výzkumné projekty zcela logicky používají a vyvíjejí novátorské metody a techniky k řešení vědeckých otázek. Regulační orgány však zpravidla vycházejí z harmonizovaných pokynů OECD ke zkouškám nebo jiných mezinárodně uznávaných a validovaných zkušebních metod.

Aby regulační orgány z celého světa získali v této oblasti větší jistotu, musí být nové techniky a metody vyvinuté v laboratořích harmonizovány a standardizovány. To vyžaduje pečlivou koordinaci mezi jednotlivými vědci a regulačními orgány z celého světa.