Nanomateriály v kosmetických přípravcích

Kosmetické přípravky

Kosmetické přípravky uvedené na trh EU upravuje nařízení o kosmetických přípravcích. Poskytuje rámec pro ochranu bezpečnosti v této oblasti a zavedlo centralizovaný oznamovací systém pro kosmetické přípravky uvedené na trh EU. Výslovné povolování se povinně týká barviv, konzervačních přísad a filtrů ultrafialového záření, včetně těch, které představují nanomateriály.

Výrobci, dovozci nebo jimi jmenované třetí strany musejí své kosmetické přípravky zaregistrovat prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Pokud přípravek obsahuje nanomateriály, oznamovatel je musí identifikovat a uvést pravděpodobnou cestu expozice, které by mohl být člověk vystaven.

Barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření musejí být před svým použitím v kosmetických přípravcích povoleny Evropskou komisí. Před povolením provede Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) přezkum toxikologických údajů souvisejících s látkou, o jejíž povolení se žádá.

V seznamu přísad na vnějším obalu přípravku můžete zjistit, zda vámi používaný kosmetický přípravek obsahuje nanomateriály. Nanomateriály v kosmetických přípravcích musejí být označeny na etiketě uvedením slova „nano“ v závorkách za názvem přísady.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.