Nanomateriály v kosmetických přípravcích

Козметични продукти

Kosmetické přípravky uvedené na trh EU upravuje nařízení o kosmetických přípravcích. Poskytuje rámec pro ochranu bezpečnosti v této oblasti a zavedlo centralizovaný oznamovací systém pro kosmetické přípravky uvedené na trh EU. Výslovné povolování se povinně týká barviv, konzervačních přísad a filtrů ultrafialového záření, včetně těch, které představují nanomateriály.

Výrobci, dovozci nebo jimi jmenované třetí strany musejí své kosmetické přípravky zaregistrovat prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Pokud přípravek obsahuje nanomateriály, oznamovatel je musí identifikovat a uvést pravděpodobnou cestu expozice, které by mohl být člověk vystaven.

Barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření musejí být před svým použitím v kosmetických přípravcích povoleny Evropskou komisí. Před povolením provede Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) přezkum toxikologických údajů souvisejících s látkou, o jejíž povolení se žádá.

V seznamu přísad na vnějším obalu přípravku můžete zjistit, zda vámi používaný kosmetický přípravek obsahuje nanomateriály. Nanomateriály v kosmetických přípravcích musejí být označeny na etiketě uvedením slova „nano“ v závorkách za názvem přísady.

 

 

Infografika

 

Tuto infografiku vypracovala pro observatoř EUON agentura ECHA s podporou Evropské unie prostřednictvím programu SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Tento dokument byl vypracován s finančním přispěním Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu nelze v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie. Agentura ECHA ani Evropská komise nenesou odpovědnost za případné použití informací obsažených v tomto dokumentu.