Obaly potravin

Jednou z hlavních oblastí aplikace nanomateriálů v potravinářském odvětví je dnes vývoj obalů pro potraviny. Vedle umožnění výroby lehčích a trvanlivějších materiálů, jako jsou plastové obaly a lahve, mohou být nanomateriály využívány tak, aby se zabránilo kažení potravin.
 

Používání nanomateriálů k uchovávání potravin a jejich ochraně před bakteriemi

Obalové materiály pro potraviny jsou obvykle vyrobeny z plastů. Jejich hlavní slabinou je jejich neschopnost zadržet plyny, například kyslík a jiné malé molekuly, aby nepronikaly obalem a nedostávaly se k potravině. Vlastnosti materiálu je možné zlepšit přidáním nanomateriálů, jako jsou nanojíly, nitrid titanu nebo oxid titaničitý, s nimiž bude materiál například lehčí a pevnější. Nanomateriály mohou navíc bránit pronikání plynů a světla do obalu, kde způsobují rozklad, a dále mohou mít antimikrobiální vlastnosti, které pomáhají zachovat čerstvost potravin při dlouhodobém skladování a bezpečí před škodlivými bakteriemi.
 

Při navrhování udržitelnějších materiálů pro obaly potravin se uplatňují inovace

Jedním z nejhojnějších materiálů v přírodě je celulóza, která se dá získat z rostlin a stromů. Výzkumní pracovníci vyvinuli z nanočástic celulózy biologicky rozložitelné kompozitní membrány. Výzkum ukazuje, že tyto fólie z biologického materiálu mohou zabránit pronikání vody do obalu, chránit čerstvé potraviny před škodlivými bakteriemi a eventuálně prodloužit životnost výrobků. To znamená, že by biofólie mohly najít uplatnění při výrobě obalů potravin a pomoci omezovat množství odpadů z potravin a šíření nemocí z potravin, i když jejich možná toxicita ještě nebyla zcela prozkoumána.

Výzkumní pracovníci také vyvíjejí „inteligentní“ obaly, které využívají nanorozměrné senzory monitorující stav potraviny. Byly vyvinuty různé detektory využívající nanočástice, které zjišťují přítomnost kontaminujících látek v potravinách. Když se kontaminující látka dostane do styku s nanočásticemi, mezi nanomateriálem a touto látkou proběhne reakce, která vás vizuálně upozorní, že se potravina zkazila. Tyto nanosenzory mohou využívat dodavatelé k informování spotřebitelů o stavu potraviny.
 

Migrace nanomateriálů do potravin

Riziko pro spotřebitele vyplývající z používání nanotechnologií v obalech potravin souvisí s možnou migrací nanomateriálů do potraviny. V současné době je údajů o migraci velmi málo, ale dostupné údaje zatím ukazují úroveň migrace velmi nízkou. Řada nanotechnologických aplikací se stále zkoumá, ale některé již byly členskými státy a Evropskou komisí pro uvádění na trh povoleny, například nitrid titanu v polyethylentereftalátových (PET) lahvích. Nanomateriály používané v obalech potravin v Evropě musí být před povolením posouzeny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Nanoforma nitridu titanu je jedním z mála schválených nanomateriálů a používá se jako přísada do plastových lahví.