Nanomateriály v našem každodenním životě

 

Nanomateriály se používají téměř ve všech průmyslových odvětvích a kategoriích výrobků, ať už se jedná o kosmetiku, průmyslové chemické látky nebo léky.

Vzhledem k jejich širokému používání jim také mohou být spotřebitelé, zaměstnanci i životní prostředí mnoha různými způsoby vystaveni.

Zaměstnanci s nimi nakládají během výrobních procesů, kde jsou použity jako suroviny. Když se tyto suroviny v průběhu životního cyklu zpracují na různé následné aplikace, používá je potom mnohem více uživatelů ve výrobcích, jako jsou třeba nátěrové hmoty, nebo v předmětech, například v tiskárnách. Je rozdíl mezi výrobky a předměty, které byly vyrobeny s využitím nanotechnologie, a těmi, které obsahují volné nanočástice i během používání.

Existuje jednotný výklad, že nanomateriály jsou považovány za látky stejné jako jakékoli jiné. To také platí, pokud jde o jejich status v regulačním rámci.

Definice látky je tak široká, že zahrnuje i všechny formy látek, včetně částic v měřítku nanorozměrů 1–100 nm (tedy nanomateriálů). Nanomateriály se však ve srovnání s jinými látkami mohou chovat jinak, a to nejen při používání ve výrobcích a předmětech, ale také z hlediska posouzení rizik.

Z tohoto důvodu může být potřeba v souvislosti s posuzováním i řízením rizik nanomateriály od ostatních větších částic odlišovat.