Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) a nanomateriály

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) obsahuje konkrétní ustanovení pro nanomateriály. Tato ustanovení se vztahují na výrobky a látky, které splňují kritéria definovaná v nařízení o biocidních přípravcích. Tyto definice vycházejí z doporučení Komise ohledně definice nanomateriálů.

Tato ustanovení platí pro účinné a neúčinné látky s těmito vlastnostmi:

  • 50 % či více částic má alespoň v jednom rozměru velikost v intervalu 1–100 nm.
  • Částice jsou v nevázané formě nebo jako agregát nebo aglomerát.

Podle nařízení o biocidních přípravcích nezahrnuje schválení účinné látky její nanoformu, pokud to není výslovně uvedeno. Pro nanoformy účinných látek se obvykle musí vypracovat samostatná registrační dokumentace s veškerými požadavky na údaje.

Pokud se nanoforma účinných a neúčinných látek používá v biocidním přípravku, je nutné příslušné posouzení rizik. Na štítku biocidního přípravku musí být uveden název každého nanomateriálu následovaný slovem „nano" v závorce. Přípravky obsahující nanomateriály jsou vyloučeny ze zjednodušeného postupu povolování.