Dokončená a plánovaná hodnocení látek podle nařízení REACH týkající se nanomateriálů

 

Látka Členský stát Obavy Rok Status
Syntetický amorfní křemík, oxid křemičitý Nizozemsko Jiné obavy na základě expozice/rizika, jiné obavy na základě nebezpečnosti 2015 Hotovo

Rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 30. června 2017
Stříbro (nanostříbro) Nizozemsko Vysoké (celkové) množství, jiné obavy na základě expozice/rizika, jiné obavy na základě nebezpečnosti, široké použití 2015 Hotovo
Oxid zinečnatý Německo Jiné obavy na základě nebezpečnosti, spotřebitelské použití, expozice životního prostředí, jiné obavy na základě expozice/rizika, široké použití 2016 Probíhá
Grafit a vícestěnné uhlíkové nanotrubice, syntetický grafit ve tvaru trubice Německo Podezření na karcinogenitu, jiné obavy na základě nebezpečnosti, spotřebitelské použití, kumulativní expozice, expozice životního prostředí, široké použití 2018 Probíhá
Oxid ceričitý Německo Podezření na karcinogenitu, podezření na mutagenitu, jiné obavy na základě nebezpečnosti, kumulativní expozice, expozice životního prostředí, široké použití 2019 Vzato zpět
Saze Francie Karcinogenní, podezření na reprotoxicitu, spotřebitelské použití, kumulativní expozice, expozice citlivých skupin obyvatel, expozice pracovníků, vysoké (celkové) množství, široké použití 2019 Látka zahrnutá do průběžného akčního plánu Společenství, rok hodnocení: 2024
Oxid titaničitý Francie Karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci, podezření na senzibilizaci, spotřebitelské použití, expozice citlivých skupin obyvatel, vysoké (celkové) množství, široké použití 2019 Probíhá