Proč se vědci zajímají o nanomateriály?

 

O nanomateriály je značný zájem, jelikož mají velký potenciál, pokud jde o tvorbu nových a inovativních produktů v mnoha oblastech. Přímějším řízením reakcí a interakcí mezi atomy v nanoměřítku lze vyrábět nanomateriály a jejich vlastnosti lze regulovat neobvyklými způsoby. Výsledkem by například mohly být lepší léky,  kosmetika a stavební materiály nebo zelenější energie.

To může mít významný pozitivní dopad na život evropských občanů. Za práci týkající se nanomateriálů byla několika vědcům udělena Nobelova cena, naposledy v roce 2016, kdy tři evropští výzkumní pracovníci dostali Nobelovu cenu za chemii za svou práci na nanomateriálech.

Současně s tím, jak mají nanomateriály lepší technické funkce, může změna jejich vlastností znamenat i to, že tyto materiály budou moci ovlivňovat lidi a životní prostředí jinak než chemické látky, které nejsou v nanoformě.

Vědci a regulační orgány chtějí pochopit, jak nanomateriály mohou ovlivňovat lidské zdraví a životní prostředí a zda jsou současné způsoby posuzování bezpečnosti chemických látek použitelné na nanomateriály nebo zda je zapotřebí provést úpravy.

EU již financovala mnoho výzkumných projektů, jejichž cílem je odhalit příslib nanomateriálů, jakož i zajistit, aby tyto nové materiály byly bezpečné pro lidi a životní prostředí. Tyto práce probíhají ve spolupráci s chemickým průmyslem i regulačními orgány z celého světa.

K dnešnímu dni přinesly výzkumné projekty financované EU a týkající se environmentálního zdraví a bezpečnosti nanomateriálů více než 500 článků vydaných v recenzovaných časopisech. Neúplný seznam těchto publikací lze nalézt na stránkách s publikacemi Klastru pro nanobezpečnost a Otevřené vědy.