Přejít k obsahu

Vyhledávání nanomateriálů

Vyhledávání nanomateriálů

Zde můžete vyhledávat nanomateriály, které jsou v současnosti na trhu EU. Údaje jsou shromažďovány z veřejně dostupných informací pocházejících z registrací podle nařízení REACH, předpisů o kosmetických přípravcích, ale i z francouzských a belgických vnitrostátních inventur. Výsledky jsou propojeny s databází Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), kde jsou vedeny všechny chemické látky registrované v EU.

Vzhledem k rozdílnostem v definování nanomateriálů a prahových hodnot vykazování množství přítomnost nanomateriálu v kterémkoli z těchto zdrojů údajů neznamená, že by měla být přítomna ve všech těchto zdrojích. Vzhledem k tomu, že zdroje údajů mají odlišná pravidla a rozsahy pro vykazování, není vždy možné materiál vykázaný v jednom ze zdrojů údajů porovnat s látkou uvedenou v databázi agentury ECHA. V případech, kdy toto porovnání není možné, nebyl materiál v původním zdroji údajů nahlášen.

Některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Bližší informace jsou uvedeny v právním upozornění.

Nano inventories je momentálně nedostupný.

Categories Display


Route: .live2