Vyhledávání nanomateriálů

Agentura ECHA zpřístupnila novou databázi ECHA CHEM. Další informace o přechodu na databázi ECHA CHEM naleznete zde.  Více informací

Zde uvedené údaje o nanomateriálech vycházejí z údajů předložených v rámci registrace podle nařízení REACH na stávající platformě pro šíření informací, která již není dále spravována. Ode dne 19. května 2023 jsou údaje na této platformě zmrazeny. Aktuální údaje předložené v rámci registrace podle nařízení REACH jsou zveřejňovány pouze na stránkách databáze ECHA CHEM. Bohužel neexistuje možnost propojit tyto údaje s tímto portálem, ani prozatím umožnit vyhledávání v databázi ECHA CHEM podle vlastností nanomateriálů nebo jejich soupisů.

Děkujeme za vaši shovívavost během tohoto přechodného období.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

EUON - EU Observatory for Nanomaterials

Nanomaterials in the EU market


No substances were found
Details
(11beta,16alpha(R))-16,17-((Cyclohexylmethylene)bis(oxy))-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione 685-344-5 126544-47-6 Yes Yes Details
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-?-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-?-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one 638-829-0 217500-96-4 Yes Yes Details
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II)
POLYSYNTHREN-VIOLETT G
403-550-3 205057-15-4 Yes Details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone 223-912-2 4118-16-5 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(butylamino)anthraquinone 241-379-4 17354-14-2 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 204-155-7 116-75-6 Yes Yes Yes Details
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 204-909-5 128-80-3 Yes Details
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone 225-443-9 4851-50-7 Yes Details
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone 229-066-0 6408-72-6 Yes Yes Details
1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazine monohydrochloride 242-903-4 19237-84-4 Yes Yes Details
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 219-372-2 2425-85-6 Yes Yes Yes Details
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol 222-429-4 3468-63-1 Yes Yes Yes Details
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol 220-562-2 2814-77-9 Yes Yes Yes Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 Yes Yes Details
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
SANDOFIL JAUNE RL
408-170-1 56279-27-7 Yes Details
1000 NN Ferrite 629-315-7 12645-50-0 Yes Yes Details
12H-phthaloperin-12-one 230-049-5 6925-69-5 Yes Yes Details
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one 240-385-4 16294-75-0 Yes Yes Yes Details
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one 229-904-5 6829-22-7 Yes Yes Yes Details
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts 305-897-5 95193-83-2 Yes Yes Details
2 -Propenoic acid polymer with ethene, ammonium salt 801-238-5 25212-83-3 Yes Details
2,2'-(1,4-phenylene)bis[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]oxazol-5(4H)-one] 257-055-0 51202-86-9 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 244-776-0 22094-93-5 Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 228-787-8 6358-85-6 Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] 225-822-9 5102-83-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 224-867-1 4531-49-1 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] 226-789-3 5468-75-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide] 226-939-8 5567-15-7 Yes Yes Details
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide] 229-388-1 6505-28-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 278-770-4 77804-81-0 Yes Yes Yes Yes Details
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360
403-800-1 103597-45-1 Yes Yes Yes Details
2,20-dichloro-13,31-diethyl-4,22-dioxa-13,18,31,36-tetraazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.07,12.023,25.024,32.025,30]hexatriaconta-1(36),2,5,7,9,11,14,16,18,20,23,25,27,29,32,34-hexadecaene 606-790-9 215247-95-3 Yes Details
2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine 479-950-7 31274-51-8 Yes Yes Details
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one 224-330-1 4314-14-1 Yes Yes Yes Details
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate 216-885-3 1689-99-2 Yes Yes Details
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 266-564-7 67075-37-0 Yes Details
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 225-590-9 4948-15-6 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 280-472-4 83524-75-8 Yes Yes Yes Yes Details
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 221-264-5 3049-71-6 Yes Yes Details
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 221-424-4 3089-17-6 Yes Yes Details
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone 226-866-1 5521-31-3 Yes Yes Details
2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 627-806-0 86386-73-4 Yes Yes Details
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 228-768-4 6358-31-2 Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide 235-462-4 12236-62-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide 229-355-1 6486-23-3 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 236-852-7 13515-40-7 Yes Yes Yes Yes Details
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide 229-419-9 6528-34-3 Yes Details
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide 219-730-8 2512-29-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid 250-830-4 31837-42-0 Yes Yes Yes Yes Details
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide 279-017-2 78952-72-4 Yes Yes Yes Details

Zde můžete vyhledávat nanomateriály, které jsou v současnosti na trhu EU. Výsledky těchto vyhledávání jsou získávány z veřejné databáze chemických látek Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a zahrnují i údaje získané a zpracované z několika externích zdrojů údajů, jak je popsáno níže.

 

Zobrazené údaje o nanomateriálech jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů:
  • Registrace podle nařízení REACH: Od 1. ledna 2020 nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) vyžaduje, aby dotčené společnosti předkládaly údaje o nanoformách látek v rámci registrační dokumentace podle nařízení REACH (v návaznosti na nařízení Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006). Vyhledávací nástroj načítá registrace z databáze chemických látek agentury ECHA, které obsahují alespoň jednu nanoformu.
  • Francouzský vnitrostátní seznam: V roce 2013 zavedla Francie povinnost oznamovat nanomateriály na francouzském trhu. Společnosti nebo veřejné laboratoře musí oznámení každoročně aktualizovat. Definice nanomateriálu pro francouzský systém je odvozena z doporučení Evropské komise o definici nanomateriálu a prahová hodnota pro oznámení je 100 gramů, tj. je nižší, než prahová hodnota jedné tuny za rok, která je vyžadována pro registrace podle nařízení REACH. Upozorňujeme, že množství uvedená ve francouzském seznamu odrážejí pouze množství nanomateriálu, zatímco nařízení REACH vychází z celkového množství látky dovážené nebo vyráběné na trhu EU, včetně nanoforem a jiných forem látky.
  • Belgický vnitrostátní seznam: V Belgii vstoupila v roce 2016 v platnost vnitrostátní povinnost podávat oznámení týkající se nanomateriálů. Požadavek se vztahuje na látky vyráběné ve stavu nanočástic a uváděné na belgický trh v množství vyšším než 100 gramů ročně. Definice nanomateriálu pro belgický systém je téměř totožná s definicí nanomateriálu podle doporučení Evropské komise. Upozorňujeme, že belgický seznam nezahrnuje přírodní, chemicky nemodifikované látky a látky, u nichž jsou částice nanomateriálů považovány za vedlejší produkt lidské činnosti. Belgický seznam konkrétně vyžaduje registraci látek a směsí obsahujících nanomateriály. Kromě toho je třeba oznamovat předměty a složené věci obsahující jeden nebo více nanomateriálů – ačkoli povinnost oznamovat předměty a složené věci ještě nevstoupila v platnost. Existuje několik výjimek, například pro barviva, kosmetiku a biocidy. Společnosti musí své informace každoročně aktualizovat.
  • Unijní seznam kosmetických přípravků: Nařízení (ES) č. 1223/2009 obsahuje zvláštní pravidla pro používání nanomateriálů v kosmetických přípravcích, ačkoli neuplatňuje doporučení Evropské komise o definici nanomateriálu. Nanomateriály jsou definovány jako „nerozpustné nebo bioperzistentní a záměrně vyrobené materiály o jednom nebo více vnějších rozměrech nebo s vnitřní strukturou v řádu od 1 do 100 nm“. U výrobků, jako jsou barvy, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření, je před jejich použitím v kosmetických přípravcích vyžadováno předchozí povolení. Evropská komise zveřejňuje katalog kosmetických přípravků, v nichž jsou použity nanomateriály, a pravidelně jej aktualizuje na základě údajů předkládaných prostřednictvím Portálu pro oznamování kosmetických přípravků (CPNP).

Vzhledem k rozdílným definicím nanomateriálů, specifickým výjimkám a různým prahovým hodnotám pro vykazování neznamená přítomnost nanomateriálu v kterémkoli z těchto zdrojů údajů, že bude uveden ve všech zdrojích. U nanomateriálů oznámených do francouzského nebo belgického seznamu nebo prostřednictvím Portálu pro oznamování kosmetických přípravků automaticky neplatí, že látka musí být registrována jako nanoforma podle nařízení REACH a naopak.

Vzhledem k tomu, že zdroje údajů mají odlišná pravidla a rozsahy vykazování, nemusí materiál vykázaný v jednom ze zdrojů údajů vždy odpovídat látce uvedené v databázi agentury ECHA. Pokud nelze najít shodu, látka v původním zdroji není vedena v nástroji Observatoře Evropské unie pro nanomateriály (EUON) pro vyhledávání nanomateriálů. Společnosti, které oznamují nanomateriály do francouzského či belgického vnitrostátního seznamu, se také mohou lišit od společností, které mají registrační povinnost podle nařízení REACH.

V mnoha případech může být látka vyrobena buď jako nanoforma, nebo v jiné formě. Je tedy možné, že určitá látka je jednou společností oznámena jako nanoforma, ale jiná společnost ji v nanoformě nevyrábí. Tyto rozdíly mohou způsobit, že se stejná látka v jednom zdroji objeví jako nanoforma, ale v jiných zdrojích ne.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Některé informace získané z nástroje pro nanomateriály mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Evropská agentura pro chemické látky a Evropská komise neposkytují žádné záruky ohledně kvality, použitelnosti a/nebo vhodnosti těchto informací. Za způsob využití těchto informací nese výlučnou odpovědnost uživatel.

Více informací k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.