Vyhledávání nanomateriálů

Agentura ECHA zpřístupnila novou databázi ECHA CHEM. Další informace o přechodu na databázi ECHA CHEM naleznete zde.  Více informací

Zde uvedené údaje o nanomateriálech vycházejí z údajů předložených v rámci registrace podle nařízení REACH na stávající platformě pro šíření informací, která již není dále spravována. Ode dne 19. května 2023 jsou údaje na této platformě zmrazeny. Aktuální údaje předložené v rámci registrace podle nařízení REACH jsou zveřejňovány pouze na stránkách databáze ECHA CHEM. Bohužel neexistuje možnost propojit tyto údaje s tímto portálem, ani prozatím umožnit vyhledávání v databázi ECHA CHEM podle vlastností nanomateriálů nebo jejich soupisů.

Děkujeme za vaši shovívavost během tohoto přechodného období.


 

2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide

EC/List no: 228-768-4 CAS no: 6358-31-2
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory ≥ 10 to < 100 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
ERC 5: Industrial use resulting in inclusion into or onto a matrix
Article Category AC 0: Other
AC 2: Machinery, mechanical appliances, electrical/electronic articles
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
PC 18: Ink and toners
PC 20: Products such as ph-regulators, flocculants, precipitants, neutralisation agents
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
PROC 18: General greasing /lubrication at high kinetic energy conditions
Sector of Use SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 9: Manufacture of fine chemicals
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU 19: Building and construction work
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID