Bezpečnost

Worker painting a car

Jak ovlivňují nanomateriály lidské zdraví a životní prostředí? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. I když vědci získali spoustu zkušeností při posuzování bezpečnosti a toxicity chemických látek obecně, nanomateriály stále vyvolávají další technické a vědecké výzvy a otázky.

Žhavým tématem diskusí mezi toxikology je, zda nanomateriály vykazují specifické biologické účinky na člověka a životní prostředí, které se obecně u chemických látek nepozorují.

Nanomateriály jsou velmi různorodou skupinou chemických látek. Proto je obtížné formulovat o nanomateriálech obecná tvrzení a je potřeba je posuzovat případ od případu, stejně jako jakoukoli jinou chemickou látku.

Přesto je však možné určitá zobecnění vyvodit. Například Vědecký výbor EU pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) došel již v roce 2006 k závěru, že u snadno rozpustných nanomateriálů se na většinu případů může uplatnit toxicita konvenční formy. To ve svých pozdějších posudcích potvrdily i jiné vědecké výbory nebo panely Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele (SCCS), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Významné úsilí bylo vynaloženo také při studiu možných účinků, které mohou nanomateriály mít na genetický materiál v buňkách, včetně možného mechanismu jejich působení. Na základě již získaných zkušeností s nanomateriály vědci dále navrhli nové přístupy k posuzování jejich možného rizika. Pokračuje práce na zlepšování našeho poznání, jak lze možnou nebezpečnost a rizika nanomateriálů nejlépe testovat a posuzovat .