Reprodukční účinky nanomateriálů

Reprodukční účinky jsou změny ovlivňující plodnost nebo poruchy vývoje, ke kterým dochází před porodem nebo po něm.

Ženy mohou mít potíže s otěhotněním kvůli změnám v reprodukčním (estrálním) cyklu nebo u nich může docházet ke komplikacím během těhotenství či porodu. U mužů může dojít ke změnám v produkci nebo kvalitě spermií, což snižuje jejich plodnost. 

Vystavení chemickým látkám může mít vliv také na pubertu a sexuální chování. Mezi účinky na vývoj patří změny v růstu nebo vývoji orgánů, které vedou ke změnám jejich struktury a funkce.


Zkoušky reprodukční a vývojové toxicity

Ke zkouškám reprodukční a vývojové toxicity se ve studiích stále používají zvířata. Zkoušená chemická látka se obvykle podává perorálně nebo inhalací po stanovenou dobu, a to před zabřeznutím i během březosti. Některé studie mohou být prováděny na více než jedné generaci s cílem shromáždit podrobnější informace o možných škodlivých účincích.

V současnosti je o potenciálních reprodukčních účincích nanomateriálů k dispozici jen omezené množství informací. Škodlivé účinky se obvykle vyskytnou poté, co se chemická látka rozpustí v těle, například ve střevech po perorální expozici (podání ústy), kdy je chemická látka absorbována do krevního oběhu a dostane se do všech orgánů. Řada nanomateriálů má však nízkou rozpustnost a nemusí se v těle rozpustit. 

Z některých studií vyplývá, že nanočástice mohou díky své malé velikosti pronikat do buněk a dostat se do krevního oběhu. K úplnému pochopení jejich reprodukčních účinků je však zapotřebí další výzkum a systematické zkoušky.