Pokyny a nástroje pro pracovníky

Výroba a používání rostoucího počtu nanomateriálů se přesouvá z laboratorních do průmyslových zařízení, a tím stoupá i možnost expozice nanomateriálům na pracovišti. Věda a praxe v oblasti měření a hodnocení expozice pracovníků nanomateriálům se rychle vyvíjí. I když při hodnocení expozice na pracovišti přetrvává určitá míra vědecké nejistoty, EU již vypracovala pokyny a bezpečnostní normy pro ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků.
 

Pokyny

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků před možnými riziky souvisejícími s nanomateriály na pracovištiPokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků před možnými riziky souvisejícími s nanomateriály na pracovišti

Pokyny stanovují sedmistupňový přístup k hodnocení a řízení rizik a doporučení zaměstnavatelům, pracovníkům a odborníkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aby zajistili správné uplatňování různých evropských směrnic pro oblast nanomateriálů a nanotechnologie na svých pracovištích. Pokyny obsahují přílohu s přehledem pokynů o nanomateriálech na pracovištích vydaných jednotlivými členskými státy v příslušných jazycích.
 

 

Bezpečná práce s vyrobenými nanomateriály: pokyny pro pracovníkyBezpečná práce s vyrobenými nanomateriály: pokyny pro pracovníky

Pokyny poskytují užitečné informace pracovníkům, kteří mohou být vystaveni nanomateriálům, například:

  • zjednodušené informace o potenciálních rizicích nanomateriálů na pracovišti,
  • jak mohou být pracovníci nanomateriálům vystaveni,
  • posloupnost možností pro řízení a omezování rizik a
  • příklady opatření k řízení rizik nanomateriálů.
     

Nástroje

EU-OSHA: E-fact 72: Nástroje pro nakládání s nanomateriály na pracovišti a preventivní opatřeníMáme již celou řadu nástrojů, které mohou při posouzení a řízení rizik nanomateriálů na pracovišti pomoci. Tyto nástroje pomáhají řešit nejistoty a omezení vyplývající z nedostatku informací o nebezpečnosti nanomateriálů. Některé nástroje jsou dostupné na internetu a jsou interaktivní, jiné jsou obsaženy v pokynech nebo dalších publikacích.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zveřejnila stručný dokument z řady elektronická fakta, který shrnuje dostupné nástroje a rozebírá jejich výhody a omezení.