Pigmenty

Pigmenty

Pigmenty jsou nerozpustné chemické látky, ať již organické, nebo anorganické, které se na trhu EU používají k barvení různých výrobků. Patří mezi ně řada chemických látek, mnohé z nich jsou nanomateriály. Velikost pigmentových částic může u vlastností těchto chemických látek hrát významnou roli.

Nanomateriály, např. částice koloidního zlata používané k barvení skla, se používají stovky let. Lze je nalézt ve vitrážích mnoha historických budov v celé Evropě. Pigmenty ve formě nanomateriálů se nacházejí v celé řadě nejrůznějších výrobků, v barvách, nátěrových hmotách, tiskařských barvách a v kosmetice.

Popis vlastností charakteristických pro pigmenty, jež jsou nanomateriály, je náročným úkolem jak z vědeckého, tak regulačního hlediska, jak je tomu obecně u všech nanomateriálů. Uvádění pigmentů, včetně pigmentů ve formě nanomateriálů, na trh EU je regulováno různými nařízeními, včetně nařízení REACH a případně např. nařízení o kosmetických přípravcích a potravinách.