Katalog kosmetických přísad

V červenci 2017 zveřejnila Evropská komise katalog všech nanomateriálů používaných v kosmetických přípravcích v EU, přičemž tento katalog je pravidelně aktualizován. Celá řada látek uvedených v tomto katalogu je rovněž registrována podle nařízení REACH.

Tabulka níže uvádí seznam nanomateriálů zařazených do katalogu Evropské komise, včetně příslušných čísel ES a CAS, a odkazuje na jejich registrační údaje v databázi chemických látek spravované Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). V této databázi naleznete další informace o jejich bezpečném používání a o regulatorních činnostech, které se k nim vztahují.

Propojení bylo provedeno spárováním chemických látek ve stávající databázi agentury ECHA a nanomateriálů v katalogu pomocí jejich čísla CAS a/nebo názvu.

Vzhledem k tomu, že se registrace nanomateriálů podle nařízení o kosmetických přípravcích svým rozsahem odlišuje od registrace chemických látek podle nařízení REACH, není možné ve všech případech údaje ideálně sladit. Některé záznamy v katalogu nanomateriálů používaných v kosmetických přípravcích jsou co do rozsahu podrobnější než údaje u chemických látek registrovaných podle nařízení REACH. Upozorňujeme, že registrace provedená v souladu s nařízením REACH nemusí výslovně pokrývat nanoformy látek používaných v kosmetických přípravcích.

Last update: December 2019

 

EC/List name EC CAS Type Name
Carbon black 215-609-9 1333-86-4 Colourant CI 77266 / CARBON BLACK

Titanium dioxide

236-675-5 13463-67-7 Colorant/UV Filter

CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE

Zinc oxide

215-222-5 215-222-5 Colorant/UV Filter CI 77947 / ZINC OXIDE

2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)

403-800-1 103597-45-1 UV-Filter

METHYLENE BISBENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL

1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)- 479-950-7 31274-51-8 UV Filter

TRIS-BIPHENYL TRIAZINE

Aluminium oxide 215-691-6 1344-28-1 Other functions Alumina
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Colloidal Copper
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions Colloidal gold
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions COLLOIDAL PLATINUM
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions Colloidal silver
copper 231-159-6 7440-50-8 Other functions Copper
(C60-Ih)[5,6]fullerene 99685-96-8 99685-96-8 Other functions Fullerenes
Fullerene C70 634-223-5 115383-22-7 Other functions Fullerenes
Fullerene, multiwalled 923-072-3 N/A Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 682-073-4 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Fullerenes C60/C70 943-307-3 131159-39-2 Other functions Fullerenes
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other functions GOLD
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions GOLD THIOETHYLAMINO HYALURONIC ACID
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions HYDRATED SILICA
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) 215-145-7 1306-06-5 Other functions HYDROXYAPATITE
Pentacalcium hydroxide tris(orthophosphate) 235-330-6 12167-74-7 Other functions HYDROXYAPATITE
Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 258-476-2 53320-86-8 Other functions

LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE

Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other functions PLATINUM
silicon dioxide; synthetic amorphous silicon dioxide (nano) 231-545-4 7631-86-9 Other functions SILICA
AMORPHOUS SILICA 614-122-2 67762-90-7 Other functions SILICA DIMETHICONE SILYLATE
Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica 271-893-4 68611-44-9 Other functions SILICA DIMETHYL SILYLATE
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Other functions SILICA SILYLATE
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other functions SILVER
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium, reaction products with lithium magnesium sodium silicate 285-349-9 85085-18-3 Other functions SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM MAGNESIUM SILICATE
No Entry in ECHA's chemicals database N/A N/A Other functions SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene 618-461-7 9010-92-8 Other functions STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

Archive of previous ingredient lists