Mezinárodní činnosti

Potenciální rizika nanomateriálů jsou předmětem diskusí v mezinárodním měřítku více než deset let. Současně výzkumné pracovníky a tvůrce politik stejnou měrou zajímají přínosy řešení, která nanotechnologie přinášejí společnosti.

Celosvětová debata o bezpečnosti nanomateriálů probíhá v několika mezinárodních fórech, které všechny přispívají k rozvoji znalostí o těchto materiálech: v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové zdravotnické organizaci (WHO) a Organizaci spojených národů (OSN).

Hlavní pozornost je věnována tomu, jak nanomateriály používat a jak s nimi bezpečně nakládat, aby mohly být plně využity přínosy nanotechnologií.