WHO

World Health Organisation logo

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá rizika chemických látek pro obyvatelstvo na celosvětové úrovni. V případě nanomateriálů se Světová zdravotnická organizace soustřeďuje na potenciální účinky expozice nanomateriálům na pracovníky.

Světová zdravotnická organizace vyvíjí pokyny týkající se ochrany pracovníků před potenciálními riziky vyráběných nanomateriálů. Cílem těchto pokynů je zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků vystavených nanomateriálům při práci v nejrůznějších výrobních a sociálních prostředích.

Pokyny budou zahrnovat prvky posouzení a řízení rizik a poskytnou doporučení ohledně zlepšení bezpečnosti při práci a ochrany zdraví pracovníků používajících nanomateriály ve všech zemích, zejména však pracovníků v zemích s nízkými a středními příjmy.