Životní prostředí

Dnes čelíme vážným výzvám v oblasti životního prostředí, například ohrožení čistého ovzduší, pitné vody a zdravé půdy. Nanomateriály se jeví při aplikacích na úpravu vzduchu a vody velmi slibně, protože účinněji omezují znečištění. Jaké výhody již naší společnosti přinášejí a co můžeme očekávat od budoucího vývoje?

Existuje několik způsobů, jak nám mohou nanomateriály a nanotechnologie pomoci hledat a nacházet řešení některých globálních environmentálních výzev, před nimiž stojíme. Některé z těchto technologií již existují, jiné se zatím vyvíjejí.

Mezi existující aplikace patří:

  • čištění vody kontaminované těžkými kovy,
  • odstraňování znečišťujících látek z automobilových výfuků díky používání nanomateriálů s velkou plochou povrchu v katalyzátorech,
  • používání přísad do pohonných hmot na bázi nanomateriálů pro zlepšení účinnosti jejich spalování,
  • čištění ropných skvrn,
  • omezování emisí a spotřeby pohonných hmot díky používání lehčích materiálů na bázi nanotechnologie,
  • samočisticí povrchy se schopností rozkládat znečišťující látky.

Nanomateriály a nanotechnologie mohou hrát roli i při výrobě a skladování čisté energie a potenciálně mohou snižovat emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv. Nanomateriály se mohou využít ke zlepšení účinnosti solárních panelů nebo při výrobě vysokokapacitních baterií, které usnadňují skladování elektřiny a umožňují výrobu elektromobilů s delším dojezdem.

Jako u všech nových materiálů a technologií i zde existují možná nebezpečí a rizika, která je nutno zkoumat a posuzovat, aby naše společnost mohla využívat výhod nanomateriálů, a přitom omezila jejich možnou škodlivost pro lidské zdraví a životní prostředí.