Nanomateriály v přípravcích na ochranu proti slunci

 

Jak fungují opalovací krémy?

Abychom se vyhnuli spálení, používáme opalovací krémy, které chrání naši pokožku před UV zářením (paprsky UVB a UVA). Filtry v opalovacích fungují dvěma různými způsoby. Některé z nich jsou na minerální bázi a využívají nanoformy chemických látek, jako je oxid titaničitý (TiO2) a oxid zinečnatý (ZnO), které odrážejí UV záření od pokožky. Minerální filtry jsou účinné okamžitě po nanesení na kůži. Chemické opalovací filtry obsahují látky jako oxybenzon. Je třeba je nanášet před pobytem na slunci, protože chrání před spálením tím, že UV záření absorbují.

Koncentrace UV filtrů používaných v opalovacích krémech závisí na požadovaném ochranném faktoru (SPF). Úrovně koncentrace filtrů jsou kontrolovány a neměly by překročit 25 % konečného složení výrobku u minerálních filtrů nebo 10 % u chemických filtrů.

 

Proč se nanomateriály používají v opalovacích krémech?

Minerální UV filtry obsahují nanočástice a poskytují delší ochranu, protože jsou ve srovnání s chemickými filtry stabilnější. Za nejúčinnější ochranu se považuje ZnO. Opalovací krémy obsahující nanočástice ZnO a TiO2 nezanechávají na kůži bílou vrstvu, podobně jako opalovací krémy na chemické bázi.

 

Je bezpečné používat opalovací krémy s obsahem nanočástic?

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) vyjádřil obavy ohledně bezpečnosti opalovacích přípravků ve spreji, které obsahují TiO2, neboť existuje podezření, že při vdechnutí způsobuje rakovinu.

V zájmu ochrany osob musí každý výrobek obsahující TiO2 nad určitý limit obsahovat na etiketě varování, které uvádí: „Pozor! Při postřiku se mohou tvořit nebezpečné kapičky, které lze vdechnout. Nevdechujte sprej ani kapičky ve vzduchu.“

 

Opalovací krémy a životní prostředí

Ačkoli jsou údaje o dopadu na životní prostředí omezené, chemické filtry, jako je oxybenzon, jsou spojovány s bělením korálů a bylo u nich hlášeno, že narušují činnost endokrinních žláz. Vzhledem k těmto zjištěním bylo například na Havaji jeho používání preventivně omezeno.

O minerálních filtrech je k dispozici pouze několik studií. V laboratorních podmínkách je obtížné reprodukovat spolehlivé podmínky se všemi proměnnými prostředí, složkami opalovacího krému a jejich vzájemným působením.

Nebezpečnost výrobků mohou ovlivnit také rozdíly ve velikosti částic, tvaru nebo povrchové úpravě. Ačkoli je zinek základní živinou, může být ve vysokých dávkách toxický, zejména pro vodní organismy.

Oxid zinečnatý i chlorid zinečnatý mají harmonizovanou klasifikaci, podle níž jsou toxické pro vodní organismy v koncentracích nižších než 10 miligramů na litr. Pro oxid titaničitý v současné době neexistuje harmonizovaná klasifikace týkající se jeho účinků na životní prostředí.