Vyhledávání nanomateriálů

Agentura ECHA zpřístupnila novou databázi ECHA CHEM. Další informace o přechodu na databázi ECHA CHEM naleznete zde.  Více informací

Zde uvedené údaje o nanomateriálech vycházejí z údajů předložených v rámci registrace podle nařízení REACH na stávající platformě pro šíření informací, která již není dále spravována. Ode dne 19. května 2023 jsou údaje na této platformě zmrazeny. Aktuální údaje předložené v rámci registrace podle nařízení REACH jsou zveřejňovány pouze na stránkách databáze ECHA CHEM. Bohužel neexistuje možnost propojit tyto údaje s tímto portálem, ani prozatím umožnit vyhledávání v databázi ECHA CHEM podle vlastností nanomateriálů nebo jejich soupisů.

Děkujeme za vaši shovívavost během tohoto přechodného období.


 

2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]

EC/List no: 224-867-1 CAS no: 4531-49-1
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
French inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category
Product Category PC 18: Ink and toners
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
Sector of Use SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 7
ERC 9a
PC 18
PC 9a
PROC 4
PROC 5
SU 10
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID