Vyhledávání nanomateriálů

Agentura ECHA zpřístupnila novou databázi ECHA CHEM. Další informace o přechodu na databázi ECHA CHEM naleznete zde.  Více informací

Zde uvedené údaje o nanomateriálech vycházejí z údajů předložených v rámci registrace podle nařízení REACH na stávající platformě pro šíření informací, která již není dále spravována. Ode dne 19. května 2023 jsou údaje na této platformě zmrazeny. Aktuální údaje předložené v rámci registrace podle nařízení REACH jsou zveřejňovány pouze na stránkách databáze ECHA CHEM. Bohužel neexistuje možnost propojit tyto údaje s tímto portálem, ani prozatím umožnit vyhledávání v databázi ECHA CHEM podle vlastností nanomateriálů nebo jejich soupisů.

Děkujeme za vaši shovívavost během tohoto přechodného období.


 

2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)

EVERSORB 78; LOWILITE 36; LS.BT.620; MIXXIM BB/100; TINUVIN 360

EC/List no: 403-800-1 CAS no: 103597-45-1
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 10 to < 100 tonnes per annum
French inventory ≥ 100 to < 1000 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
ERC 8a: Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems
ERC 8d: Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
Article Category AC 0: Other
Product Category PC 28: Perfumes, fragrances
PC 39: Cosmetics, personal care products
Process Category PROC 0: Other
PROC 1: Chemical production or refinery in closed process without likelihood of exposure or processes with equivalent containment conditions
PROC 2: Chemical production or refinery in closed continuous process with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment conditions
PROC 3: Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition
PROC 4: Chemical production where opportunity for exposure arises
PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 8a: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities
PROC 8b: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities
PROC 9: Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing)
PROC 14: Tabletting, compression, extrusion, pelletisation, granulation
PROC 15: Use as laboratory reagent
Sector of Use SU 0: Other
SU 9: Manufacture of fine chemicals
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU 24: Scientific research and development
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 0
AC 13
ERC 2
ERC 8a
PC 0
PC 39
PROC 0
PROC 15
PROC 2
PROC 3
PROC 4
PROC 5
PROC 8a
PROC 8b
PROC 9
SU 0
SU 10
SU 20
SU 9
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID