Vyhledávání nanomateriálů

Agentura ECHA zpřístupnila novou databázi ECHA CHEM. Další informace o přechodu na databázi ECHA CHEM naleznete zde.  Více informací

Zde uvedené údaje o nanomateriálech vycházejí z údajů předložených v rámci registrace podle nařízení REACH na stávající platformě pro šíření informací, která již není dále spravována. Ode dne 19. května 2023 jsou údaje na této platformě zmrazeny. Aktuální údaje předložené v rámci registrace podle nařízení REACH jsou zveřejňovány pouze na stránkách databáze ECHA CHEM. Bohužel neexistuje možnost propojit tyto údaje s tímto portálem, ani prozatím umožnit vyhledávání v databázi ECHA CHEM podle vlastností nanomateriálů nebo jejich soupisů.

Děkujeme za vaši shovívavost během tohoto přechodného období.


 

2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione

EC/List no: 221-424-4 CAS no: 3089-17-6
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category
Product Category PC 18: Ink and toners
PC 19: Intermediate
Process Category PROC 3: Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition
PROC 5: Mixing or blending in batch processes
Sector of Use SU 0: Other
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID