Vyhledávání nanomateriálů

Agentura ECHA zpřístupnila novou databázi ECHA CHEM. Další informace o přechodu na databázi ECHA CHEM naleznete zde.  Více informací

Zde uvedené údaje o nanomateriálech vycházejí z údajů předložených v rámci registrace podle nařízení REACH na stávající platformě pro šíření informací, která již není dále spravována. Ode dne 19. května 2023 jsou údaje na této platformě zmrazeny. Aktuální údaje předložené v rámci registrace podle nařízení REACH jsou zveřejňovány pouze na stránkách databáze ECHA CHEM. Bohužel neexistuje možnost propojit tyto údaje s tímto portálem, ani prozatím umožnit vyhledávání v databázi ECHA CHEM podle vlastností nanomateriálů nebo jejich soupisů.

Děkujeme za vaši shovívavost během tohoto přechodného období.


 

2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide

EC/List no: 229-355-1 CAS no: 6486-23-3
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
French inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category AC 0: Other
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
PC 18: Ink and toners
Process Category PROC 4: Chemical production where opportunity for exposure arises
PROC 5: Mixing or blending in batch processes
PROC 7: Industrial spraying
Sector of Use SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) AC 0
ERC 2
PC 0
PC 18
PC 9a
PROC 5
PROC 7
SU 10
SU 9
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID