Miksi tutkijat ovat kiinnostuneita nanomateriaaleista?

 

Nanomateriaalit ovat erittäin kiinnostavia, koska niistä voi olla mahdollista kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita monilla aloilla. Kun atomien välisiä reaktioita ja vuorovaikutusta ohjaillaan suoremmin nanotasolla, nanomateriaaleja voidaan tuottaa ja niiden ominaisuuksia muokata uusilla tavoilla. Tällä tavalla voitaisiin kehittää esimerkiksi parempia lääkkeitä,  kosmetiikkaa, rakennusmateriaaleja ja ympäristöystävällisempää energiaa.

Se voisi parantaa Euroopan kansalaisten elämää merkittävästi. Useat tutkijat ovat saaneet Nobelin palkinnon työstään nanomateriaalien parissa. Näistä viimeisin myönnettiin vuonna 2016, kun kolme eurooppalaista tutkijaa sai kemian Nobelin palkinnon työstään nanomateriaalien parissa.

Vaikka nanomateriaaleilla on paremmat tekniset ominaisuudet, nämä ominaisuuksien muutokset voivat myös vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön eri tavalla kuin kemikaalit, jotka eivät ole nanomuodossa.

Tutkijat ja sääntelyviranomaiset haluavat tietää, millä tavalla nanomateriaalit voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön ja voidaanko nykyisiä kemikaalien turvallisuuden arviointikeinoja soveltaa myös nanomateriaaleihin vai onko niitä muutettava.

Euroopan unioni on rahoittanut monia tutkimushankkeita, joiden tarkoituksena on sekä mahdollistaa nanomateriaalien hyödyntäminen että varmistaa, että uudet materiaalit ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle. Työtä tehdään yhteistyössä niin kemianteollisuuden kuin sääntelyviranomaistenkin kanssa kaikkialla maailmassa.

Tähän asti unionin rahoittamat nanomateriaalien turvallisuutta ja ympäristöterveyttä koskevat tutkimushankkeet ovat antaneet tulokseksi yli viisisataa artikkelia, jotka on julkaistu vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Osa näistä julkaisuista on löydettävissä NanoSafe Cluster -nanoturvallisuussivuston ja ScienceOpen-sivuston julkaisut-osioista.