Hyppää sisältöön

Hae nanomateriaaleja

Hae nanomateriaaleja

Tässä voit hakea EU:n markkinoilla tällä hetkellä olevia nanomateriaaleja. Aineisto on kerätty julkisista tiedoista, joita saadaan REACH-rekisteröinneistä, kosmetiikka-asetuksen perusteella sekä Ranskan ja Belgian kansallisista luetteloista. Tulokset on linkitetty Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietokantaan, jossa on kaikki EU:ssa rekisteröidyt kemikaalit.

Nanomateriaalien määrittelyssä ja tonnimäärään perustuvissa ilmoittamisrajoissa on eroja. Nanomateriaalien löytyminen jostakin näistä tietolähteistä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisi ilmoitettu kaikkiin tietolähteisiin. Koska tiedonlähteiden ilmoittamissäännöt ja ilmoittamisen laajuus vaihtelevat, yhdessä tiedonlähteessä ilmoitettua materiaalia ei voida aina kohdistaa johonkin ECHAn tietokannassa olevaan aineeseen. Jos et saa osumaa, alkuperäisessä tietolähteessä olevaa materiaalia ei ole ilmoitettu tietokantaan.

Jotkin tiedot rekisteröidyistä aineista voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Lisätietoja on oikeudellisessa huomautuksessa.

Nano inventories on hetkellisesti pois käytöstä.

Categories Display


Route: .live2