Turvallisuus

Worker painting a car

Miten nanomateriaalit vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön? Kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta. Vaikka tutkijat ovat saaneet paljon kokemusta kemikaalien turvallisuuden ja myrkyllisyyden arvioinnista yleisesti, nanomateriaaleista aiheutuu edelleen teknisiä ja tieteellisiä lisähaasteita ja kysymyksiä.

Toksikologien keskuudessa käydään runsaasti keskustelua siitä, onko nanomateriaaleilla sellaisia erityisesti nanomuotoon liittyviä biologisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön, joita ei yleensä kemikaaleihin liity.

Nanomateriaalit ovat hyvin monimuotoinen kemikaaliryhmä. Siitä syystä nanomateriaaleista on vaikea tehdä yleistyksiä; niitä on käsiteltävä tapauskohtaisesti, samoin kuin mitä tahansa muuta kemikaalia.

Joitakin yleisiä huomioita voidaan kuitenkin esittää. Esimerkiksi uusia ja hiljattain esiin tuotuja terveysriskejä käsittelevä EU:n tiedekomitea ((SCENIHR) totesi jo vuonna 2006, että jos kyseessä on helposti liukeneva nanomateriaali, perinteisen muodon myrkyllisyys saattaa päteä useimmissa tapauksissa. Tämä on vahvistettu kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean (SCCS), Euroopan elintarvikeviraston (EFSA) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) tiedekomiteoiden ja lautakuntien hiljattain antamissa lausunnoissa.

Merkittävää tutkimusta on tehty myös nanomateriaalien mahdollisesta vaikutuksesta solujen geneettiseen materiaaliin, mukaan lukien vaikutuksen taustalla oleva mekanismi. Lisäksi nanomateriaaleista toistaiseksi saadun kokemuksen perusteella tutkijat ovat ehdottaneet uusia lähestymistapoja niiden mahdollisen riskin arvioimiseen. Työtä jatketaan edelleen tietämyksen parantamiseksi siitä, miten nanomateriaalien mahdollisia vaaroja ja riskejä olisi paras testata ja arvioida.