Nanomateriaalit kosmeettisissa tuotteissa

Kosmeettiset tuotteet

EU:ssa markkinoille saatettavia kosmeettisia valmisteita säännellään kosmeettisia tuotteita koskevalla asetuksella. Se tarjoaa turvallisuuskehyksen ja sillä perustettiin keskitetty ilmoitusjärjestelmä, joka koskee EU:ssa markkinoille saatettavia kosmeettisia tuotteita. Väriaineiden, säilöntäaineiden ja UV-suodattimien, myös nanomateriaaleja sisältävien, on oltava nimenomaisesti hyväksyttyjä.

Kosmeettisten tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja heidän nimeämiensä kolmansien osapuolten on rekisteröitävä kosmeettiset tuotteensa kosmeettisten tuotteiden ilmoittamisen portaalin (CPNP) kautta. Jos tuote sisältää nanomateriaaleja, ilmoittajan on yksilöitävä nanomateriaali ja täsmennettävä, mikä on henkilön todennäköinen altistumisreitti.

Väriaineille, säilöntäaineille ja UV-suodattimille on saatava Euroopan komission hyväksyntä, ennen kuin niitä voi käyttää kosmetiikassa. Ennen hyväksynnän antamista kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCCS) tarkastaa kyseistä ainetta koskevat toksikologiset tiedot.

Katsomalla tuotepakkauksen luetteloa tuotteen ainesosista saat selville, sisältääkö käyttämäsi kosmeettinen tuote nanomateriaaleja. Kosmeettisen tuotteen sisältämien nanomateriaalien kohdalle on merkittävä sana ”nano” sulkeissa ainesosan nimen jälkeen.

Categories Display