Biosidivalmisteasetus (BPR) ja nanomateriaalit

Biosidivalmisteasetuksessa on erityisesti nanomateriaaleja koskevia säännöksiä. Niitä sovelletaan tuotteisiin ja aineisiin, jotka täyttävät biosidivalmisteasetuksessa määritellyt kriteerit. Määritelmät perustuvat nanomateriaalien määritelmästä annettuun komission suositukseen.

Säännöksiä sovelletaan tehoaineisiin ja muihin kuin tehoaineisiin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

  • Vähintään 50 prosenttia hiukkasista on ainakin yhdeltä ulkomitaltaan kooltaan 1–100 nm.
  • Hiukkaset ovat vapaita, aggregoituneita tai agglomeroituneita.

Biosidivalmisteasetuksen mukaan tehoaineen hyväksyminen ei kata tehoaineen nanomuotoa, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Tehoaineiden nanomuodoista on tavallisesti valmisteltava erillinen, kaikki tietovaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto.

Erillinen riskinarviointi on tarpeen, jos tehoaineen ja muun kuin tehoaineen nanomuotoa käytetään biosidivalmisteessa. Biosidivalmisteen merkinnöissä on ilmoitettava kaikkien biosidivalmisteisiin sisältyvien nanomateriaalien nimet ja niiden jälkeen ilmaus ”nano” suluissa. Nanomateriaaleja sisältävät tuotteet on suljettu yksinkertaistetun lupamenettelyn ulkopuolelle.