Kosmetiikka

EU:n kosmetiikka-asetus suojaa kuluttajien terveyttä mutta myös tukee eurooppalaista innovaatiota ja vahvistaa kosmetiikka-alan kilpailukykyä maailmanlaajuisella tasolla.

EU:n valmistajien ja maahantuojien velvollisuus on varmistaa heidän tuotteidensa turvallisuus, ovat ne sitten kosmetiikkaa tai jotain muita kulutustavaroita. Kaikki kosmeettiset valmisteet on ilmoitettava kosmeettisten valmisteiden ilmoitusportaalin (CPNP) kautta ennen niiden saattamista EU:n markkinoille. Kosmeettisessa valmisteessa käytettävästä nanomateriaalista on mainittava nimenomaisesti Euroopan komissiolle tehtävässä ilmoituksessa.

Ilmoituksen on vähintään sisällettävä seuraavat tiedot:

  • nanomateriaalien tunnistetiedot, mukaan lukien sen kemiallinen nimi ja muut asetuksessa määritetyt käyttökuvaajat
  • nanomateriaalin yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien sen hiukkaskoko ja sen fyysiset ja kemialliset ominaisuudet
  • arvio markkinoille saatetun kosmeettisen valmisteen sisältämän nanomateriaalin määrästä vuodessa
  • nanomateriaalin toksikologinen profiili
  • nanomateriaalin turvallisuustiedot
  • kaikki tiedot, jotka liittyvät kohtuullisesti ennakoitaviin altistusolosuhteisiin.

Lisäksi muita nanomateriaaleja kuin väriaineita, säilöntäaineita ja UV-suodattimia sisältäviin kosmeettisiin valmisteisiin, joita ei muutoin rajoita kosmeettisia valmisteita koskeva asetus, sovelletaan lisämenettelyä. Niistä on tehtävä erityinen ilmoitus CPNP-portaaliin kuusi kuukautta ennen niiden markkinoille saattamista. Jos Euroopan komissiolla on nanomateriaalin turvallisuutta koskevia huolenaiheita, se voi pyytää kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tieteellistä komiteaa (SCCS) tekemään riskinarvioinnin.

Tiettyjen aineryhmien – väriaineet, säilöntäaineet ja UV-suodattimet, myös ne, jotka ovat nanomateriaaleja – on saatava Euroopan komission hyväksyntä ennen niiden käyttöä kosmeettisissa valmisteissa. Tätä hyväksyntää edeltää lausunto SCCS:ltä, joka tarkistaa toimitetut toksikologiset tiedot.

Euroopan komissio vastaa luettelosta, jossa julkaistaan kaikki EU:n markkinoilla kosmeettisissa valmisteissa käytetyt nanomateriaalit. Luettelo perustuu valmistajien CPNP:n kautta toimittamiin tietoihin.

Jos valmiste sisältää nanomateriaaleja, tämä on osoitettava aineosaluettelossa merkitsemällä sana ”nano” sulkeisiin heti tällaisen aineen nimen perään.