Nanoteknologia tulevaisuudessa

Nanoteknologia on kasvava tieteenala, ja sen odotetaan kehittyvän nopeasti ja voimakkaasti. Sen ennustetaan lisäävän merkittävästi taloudellista kasvua ja työpaikkojen määrää unionissa tulevien vuosikymmenten aikana.

Tutkijoiden mukaan nanoteknologialla ennustetaan olevan neljä erillistä kehittämisvaihetta. Näistä nanomateriaalien kehittämisvaiheista ensimmäinen on käynnissä parhaillaan, tai ehkä jopa toinen.

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään materiaalitieteeseen, ja siinä kehitetään ominaisuuksia, joita saadaan aikaan ns. yhdistyvillä passiivisilla nanorakenteilla. Näitä hyödynnetään esimerkiksi pinnoitteissa tai käyttämällä hiilinanoputkia muovien vahvistamiseen.

Seuraavassa vaiheessa hyödynnetään aktiivisia nanorakenteita kuten bioaktiivisia lääkkeitä, joita voidaan kohdentaa tiettyihin soluihin tai elimiin. Näitä voitaisiin tuottaa esimerkiksi pinnoittamalla nanopartikkeli tietyillä proteiineilla.

Mutkikkuus lisääntyy edelleen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa. Niissä lähdetään liikkeelle esimerkiksi nanorobotiikassa käytettävistä kehittyneistä nanojärjestelmistä ja edetään molekyylinanojärjestelmään, jolla voidaan nanomateriaalien kehityksen neljännessä vaiheessa säädellä keinoelinten kasvua.

 

Nanomateriaalien turvallisuus lähtökohtana -periaate (safe-by-design)

Tutkijat tarkastelevat parhaillaan turvallisuus lähtökohtana -periaatteen (safe-by-design) kehittämistä nanomateriaaleille. Peruslähtökohtana on, että turvallisuusarviointi olisi sisällytettävä nanomateriaalien kehittämisen suunnittelu- ja innovointivaiheeseen eikä tehtävä vasta markkinoille jo tulleille nanomateriaaleille.

Näin voidaan tarjota yrityksille taloudellisempi riskinhallinta prosessin ja tuotteiden kehittämisen alkuvaiheessa.