Lääke

LääketabletitNanolääketiede on nanotekniikan sovellus sairauksien hoitoon ja diagnosointiin. Mihin nanolääketiedettä voidaan käyttää, mitä hyötyä siitä on ja mitä sen kehitys tuo tullessaan?

Lääkkeitä kehitetään ja markkinoidaan sairauksien ja terveydentilan oireiden ehkäisyyn, hoitoon ja parantamiseen. Ne sisältävät vaikuttavaa ainetta, joka parantaa sairauden tai lievittää sen oireita, sekä vaikuttamattomia aineosia eli apuaineita, jotka auttavat antamaan lääkkeelle halutun rakenteen, stabiiliuden tai kuljettimen. Katsotaanpa vaikka ibuprofeenitablettia, joka on yleinen kipulääke: sen vaikuttava aine on ibuprofeeni, joka estää tulehduskipua ja kuumetta aiheuttavien molekyylien synteesiin osallistuvaa entsyymiä, kun taas vaikuttamattomia aineosia, kuten tärkkelystä, laktoosia tai piidioksidia, voidaan käyttää tabletin valmistamiseen.
 

Mitä eroa on nanolääkkeillä ja perinteisillä lääkkeillä?

Nanolääkkeet ovat molekyylijärjestelmiä, jotka on tehty useasta eri osasta (vaikuttavasta aineesta ja yhdestä tai useammasta apuaineesta tai muista materiaaleista) ja jotka on valmistettu nanomittakaavassa eri vaikutusten optimoimiseksi. Nanotekniikkaa on toistaiseksi käytetty suurelta osin vaikuttavan aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien parantamiseen. Sitä voidaan esimerkiksi käyttää aineen liukoisuuden parantamiseen, mutta lisäksi sen avulla aine voidaan saada kulkeutumaan immuunijärjestelmän läpi niin, että se pysyy veressä tarpeeksi kauan, jotta sillä on vaikutusta. Monien lääkeyritysten synteettisesti tuottamien lääkkeiden vesiliukoisuus on huono. Heikosti liukenevan lääkkeen liukeneminen vatsassa kestää kauan, mikä heikentää sen farmakologista vaikutusta suun kautta otettuna. Nanotekniikka voi tarjota ratkaisun myös tämäntyyppisiin ongelmiin.

Se voi auttaa kuljettamaan lääkkeen juuri niihin soluihin tai elimiin, jossa sitä eniten tarvitaan. Nanomateriaaleja voidaan käyttää sellaisten vaikuttavien aineiden kuljettajina, joita muutoin ei voisi käyttää niiden merkittävän toksisuuden takia. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin syöpälääkkeet, joiden vaikutus kohdistetaan vain tietyille alueille. Tämä mahdollistaa vähemmän toksisten ja voimakkaampien lääkkeiden kehittämisen.

Nanolääkkeet käyvät läpi saman yksityiskohtaisen turvallisuusarvioinnin ja myyntilupamenettelyn kuin kaikki muut lääkevalmisteet EU:ssa. Euroopan lääkevirasto (EMA) antaa neuvoja myyntilupamenettelystä ja ohjeita nanotekniikan alueen lääkkeiden kehitykseen.