Kansainvälinen toiminta

Nanomateriaalien mahdollisista riskeistä on keskusteltu kansainvälisellä tasolla jo yli vuosikymmenen. Samalla nanoteknologian yhteiskuntaa hyödyttävät ratkaisut ovat kiinnostaneet sekä tutkijoita että poliittisia päätöksentekijöitä.

Maailmanlaajuista keskustelua nanomateriaalien turvallisuudesta käydään useilla kansainvälisillsä foorumeilla: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Yhdistyneet kansakunnat (YK) antavat kaikki oman panoksensa, jotta näistä materiaaleista saataisiin lisää tietoa.

Pääasiassa keskitytään siihen, miten nanomateriaaleja voidaan käyttää ja käsitellä turvallisesti, jotta nanoteknologian etuja voidaan hyödyntää.