Tehdyt ja suunnitellut nanomateriaaleja koskevat aineiden REACH-arvioinnit

 

Aine Jäsenvaltio Huolenaiheet Vuosi Tila
Syntettinen amorfinen piidioksidi Alankomaat Muu altistus/riskiin perustuva huolenaihe, muu vaaraan perustuva huolenaihe 2015 Valmis

Valituslautakunnan päätös, tehty 30. kesäkuuta 2017
(Nano)hopea Alankomaat Suuri (kokonais)tonnimäärä, muu altistus/riskiin perustuva huolenaihe, muu vaaraan perustuva huolenaihe, käyttö laajasti eri tarkoituksiin 2015 Valmis
Sinkkioksidi Saksa Muu vaaraan perustuva huolenaihe, kulutuskäyttö, ympäristön altistuminen, muu altistumiseen/riskiin perustuva huolenaihe, käyttö laajasti eri tarkoituksiin 2016 Kesken
Öljymusta ja moniseinäiset hiilinanoputket, putkimainen synteettinen öljymusta Saksa Mahdollisesti syöpää aiheuttava, muu vaaraan perustuva huolenaihe, kulutuskäyttö, kumulatiivinen altistuminen, ympäristön altistuminen, käyttö laajasti eri tarkoituksiin 2018 Kesken
Ceriumdioksidi Saksa Mahdollisesti syöpää aiheuttava, mahdollisesti perimää vaurioittava, muu vaaraan perustuva huolenaihe, kumulatiivinen altistuminen, ympäristön altistuminen, käyttö laajasti eri tarkoituksiin 2019 Peruutettu
Kimrööki Ranska Mahdollisesti syöpää aiheuttava, mahdollisesti lisääntymiselle vaarallinen, kulutuskäyttö, kumulatiivinen altistuminen, herkkien väestöryhmien altistuminen, työntekijöiden altistuminen, suuri (kokonais)tonnimäärä, käyttö laajasti eri tarkoituksiin 2019 CORAP-aine, arviointivuosi 2024
Titaanidioksidi Ranska Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen, mahdollisesti herkistävä aine, kulutuskäyttö, herkkien väestöryhmien altistuminen, suuri (kokonais)tonnimäärä, käyttö laajasti eri tarkoituksiin 2019 Kesken