WHO

World Health Organisation logo

WHO tarkastelee kemikaalien väestölle aiheuttamia riskejä maailmanlaajuisella tasolla. Nanomateriaalien osalta WHO on keskittynyt siihen, miten nanomateriaaleille altistuminen mahdollisesti vaikuttaa työntekijöihin.

WHO kehittää parhaillaan ohjeita, joiden tarkoituksena on suojella työntekijöitä valmistettujen nanomateriaalien mahdollisilta riskeiltä. Ohjeiden tarkoituksena on parantaa nanomateriaaleille mahdollisesti altistuvien työntekijöiden työterveyttä ja työturvallisuutta laajasti erilaisissa tuotantoympäristöissä ja sosiaalisissa ympäristöissä.

Ohjeisiin sisältyy riskinarvioinnin ja hallinnan elementtejä, ja niissä on suosituksia nanomateriaaleja käyttävien työntekijöiden työsuojelun parantamiseksi kaikissa valtioissa, erityisesti kuitenkin matalan tulotason ja keskitulotason maissa.