UNEP ja UNITAR

United Nations logo

UNEP ja UNITAR ovat vahvasti keskittyneet valmiuksien kehittämiseen kehittyneiden ja kehittyvien valtioiden välillä.

Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ne ovat yhdessä kemikaalien järkevää hallinnointia koskevan organisaation (IOMC) kanssa järjestäneet useita alueellisia seminaareja, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, miten näiden materiaalien riskinarviointi ja -hallinta olisi paras toteuttaa kansallisella tasolla.

Niiden työ on myös antanut valtioille mahdollisuuden olla mukana tukemassa kehittyviä maita taloudellisesti, jotta nämä voisivat saada paremmat valmiudet käsitellä nanoteknologiaa koskevia turvallisuuskysymyksiä.