OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD:llä on pitkäaikainen kemikaalien hallinnan ohjelma. Lisäksi sillä on ollut merkittävä vaikutus kemikaalien vaarojen testaamisessa ja arvioinnissa käytettyjen menetelmien sääntelyn yhdenmukaistamiseen. Merkittävimpiä keinoja tässä ovat olleet kansainvälisesti hyväksytyt testausta koskevat ohjeet ja hyvän laboratoriokäytännön (GLP) periaatteet.

Näiden avulla on saatu aikaan, että tietojen keskinäistä hyväksymistä (MAD) noudattavien valtioiden viranomaiset tunnustavat OECD:n testausta koskevien ohjeiden mukaisesti tehdyt kokeet. Tietojen keskinäinen hyväksyminen on oikeudellisesti sitova väline, joka edistää kemikaalien sääntelyn edellyttämään kemikaaliturvallisuusarviointiin hankitun tiedon kansainvälistä hyväksymistä. Se on vähentänyt huomattavasti sekä testauskustannuksia että tarvittavien koe-eläinten määrää.

Suuri osa eri puolilla maailmaa sijaitsevien teollistuneiden maiden kemikaalilainsäädännöstä perustuu nykyään OECD:n kemikaaliohjelman tuloksiin. Sama pätee myös nanomateriaalien vaarojen arviointiin. Vuonna 2013 annetussa valmistettujen nanomateriaalien turvallisuuden arviointia ja testausta koskevassa OECD:n neuvoston suosituksessa todetaan, että nykyinen kansainvälinen ja kansallinen kemikaaleja koskeva sääntelykehys soveltuu myös valmistettujen nanomateriaalien riskien hallintaan. Suosituksessa todetaan, että sääntelykehykseein ja muihin hallinnointijärjestelmiin pitää mahdollisesti kuitenkin tehdä muutoksia, jotta ne kattaisivat valmistettujen nanomateriaalien erityisominaisuudet.

Vuonna 2006 OECD perusti nanomateriaaleja käsittelevän työryhmän mahdollistaakseen keskustelun nanomateriaalien vaarojen ja riskien arvioinnista. Työryhmän merkittävin tulos tähän asti on ollut arvio siitä, voidaanko 11 yleisesti käytettyyn nanomateriaaliin soveltaa nykyisiä OECD:n testausta koskevia ohjeita. Hankkeeseen panostettiin huomattavasti ja sen aikana toteutettiin yli 700 tutkimusta. OECD julkaisi tutkimustulokset vuonna 2015.