Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM on toimintalinjakehys, joilla pyritään edistämään järkevää kemikaalien hallintaa maailmanlaajuisesti. SAICM liittyy läheisesti tavoitteisiin, joista sovittiin Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa.

Yksi näistä tavoitteista koskee nimenomaan kemikaaleja. Sen mukaan kaikki kemikaalit on vuoteen 2020 mennessä tuotettava ja niitä käytettävä tavalla, joka huomattavasti vähentää niiden kielteistä vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön.

SAICM:n pohjalta on sovittu yleisestä toimintasuunnitelmasta kestävän kehityksen huippukokouksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää toimia sekä nanomateriaalien että esimerkiksi lyijyä sisältävien maalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja torjunta-aineiden osalta. SAICM on luokitellut nanoteknologian ja valmistetut nanomateriaalit kasvavaksi toimintalinjoihin liittyväksi huolenaiheeksi.