Miten nanolääkkeitä käytetään?

Nanolääkkeitä voidaan käyttää monin eri tavoin, jotka mahdollistavat haittavaikutusten minimoimisen, lääkkeen nopeamman imeytymisen ja kohdentamisen tiettyihin soluihin tai elimiin toivotuin tuloksin.

Vaikuttava aine voidaan sisällyttää rakenteisiin kuten liposomeihin. Liposomit ovat pieniä, nanokokoluokan kuljettimia, joiden seinämät on tehty lipideistä, samasta materiaalista kuin solukalvot. Ne voidaan täyttää vaikuttavalla aineella ja käyttää kuljettamaan vaikuttava aine tiettyihin soluihin tai elimiin syövän tai muiden tautien hoidossa.

Liposomin lipidit eivät ole farmakologisesti aktiivisia, mutta liposomin nanorakenne vaikuttaa siihen tapaan, jolla vaikuttava aine kuljetetaan elimistöön. Liposomissa itsessäänkin voi olla erityinen molekyyli siihen kiinnitettynä, kuten vasta-aine, jonka syöpäsoluissa yli-ilmentyvä tietty reseptori tunnistaa. Tämä saa lääkkeen kertymään selektiivisesti syöpäkudoksiin, mikä mahdollistaa toivotut tulokset pienemmillä annoksilla. Tämä puolestaan vähentää haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia ja oksentelua.

 

Liposomeja käyttävien lääkkeiden kohdistettu kuljetus

 

Liposome structure


 

Vähemmän haittavaikutuksia

Tiettyjä tunnettuja vaikuttavia aineita on kehitetty nanohiukkasiksi niiden liukoisuuden lisäämiseksi. Tällöin vältetään myrkyllisten liuottimien käytön tarve lääkettä annettaessa, mikä vähentää haittavaikutuksia. Esimerkiksi jo käytössä oleva nanomuotoinen syöpälääke sisältää vaikuttavaa ainetta, joka estää solun jakaantumisen tietyn vaiheen aiheuttaen solukuoleman. Vaikuttava aine ei ole vesiliukoinen, mutta erääseen proteiinin kiinnitettynä se muodostaa pienen pieniä nanohiukkasia, jotka ovat liukoisia. Näin ollen se voidaan antaa laskimoon ilman liuottimien käyttöä, jolloin haittavaikutukset ovat lievempiä.
 

Nopeampi imeytyminen farmaseuttisilla nanokiteillä

Farmaseuttiset nanokiteet ovat kidemuotoisia nanohiukkasia. Nanokidetekniikkaa voidaan käyttää parantamaan vaikuttavan aineen liukoisuutta ja liukenemisnopeutta, mikä mahdollistaa aineen nopean imeytymisen ja vaikutuksen. Jotkin heikosti vesiliukoiset lääkeaineet voidaan muuttaa nanokokoisiksi hiukkasiksi. Lääkeaine voidaan sitten sisällyttää tabletteihin, kapseleihin ja steriileihin injektiomuotoihin.