Työpaikalla altistumisen ymmärtäminen

Työntekijät voivat joutua kosketuksiin nanomateriaalien kanssa tuotantovaiheessa. Vielä useammat työntekijät voivat kuitenkin altistua nanomateriaaleille käytön ja toimitusketjun eri vaiheissa, kun he käsittelevät tai käyttävät nanomateriaaleja tai niitä sisältäviä tuotteita. Altistuminen voi siksi tapahtua erilaisissa työolosuhteissa ja -tilanteissa, joissa nanomateriaaleja käytetään tai käsitellään. Ne voivat levitä ilmaan ja tulla hengitetyksi tai joutua kosketuksiin ihon kanssa esimerkiksi terveydenhuolto- tai laboratoriotyössä tai huolto- tai rakennustyössä.

Joissakin tilanteissa työntekijät – ja mahdollisesti jopa heidän työnantajatkaan – eivät ole tietoisia siitä, että he käyttävät tai käsittelevät nanomateriaaleja tai nanomateriaaleja sisältäviä tuotteita, ja että he voivat altistua kyseisille nanomateriaaleille. Tällaisissa tilanteissa on epätodennäköistä, että käytössä on riittävät keinot riskien hallitsemiseksi.

Ranskan kansanterveysvirastolla, Santé publique Francella, on käytössä teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja käsittelevien työntekijöiden rekisteri (EpiNano). Sillä seurataan altistumista ja mahdollisia terveysvaikutuksia työntekijöille, jotka altistuvat hiilinanoputkille, titaanidioksidille, piidioksidille ja hiilimustalle näitä aineita tuottavissa tai käyttävissä laitoksissa.

Saatavilla on joitakin alakohtaisia ohjeita siitä, miten nanomateriaalien riskejä hallitaan. EU-OSHA on laatinut lyhyitä sähköisiä tiedotteita (e-facts) nanomateriaaleille altistumisesta ja sen ehkäisystä terveydenhuoltoalalla ja huoltotyössä. Muutkin organisaatiot ovat tuottaneet hyödyllistä alakohtaista tietoa. Näistä esimerkkejä seuraavassa:

  • Rakennusala: Rakennusalan oppaita ja työkaluja EU-rahoitteisen SCAFFOLD-projektin puitteissa innovatiivisista strategioista, menetelmistä ja työkaluista teollisesti tuotettujen nanomateriaalien työperäisten riskien hallinnasta rakennusalalla.
  • Huonekaluala: Tietoa on tuotettu huonekalualan työntekijöiden ja työnantajien Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun yhteydessä: Euroopan rakennus- ja puutyöläisten liitto (EFBWW), Euroopan huonekaluvalmistajien liitto (UEA) ja Euroopan huonekalualojen liitto (EFIC).