Nanomateriaaleille altistuminen ihon kautta

Nanomateriaaleja käytetään laajalti monissa teollisissa prosesseissa ja lukuisissa kulutustuotteissa, kuten kosmetiikassa, lääkkeissä, likaa hylkivissä ja antibakteerisissa vaatteissa, urheiluvälineissä ja puhdistusaineissa. Käyttö tällaisissa tuotteissa voi johtaa nanomateraaleille altistumiseen, jolloin ne voivat läpäistä ihon ja imeytyä elimistöön. Riski on erityisen suuri kuluttajille ja työssään näitä tavaroita käyttäville työntekijöille.

Vaikka nanomateriaalit läpäisevät ihoa suhteellisen huonosti, systeeminen altistus herättää huolta, sillä iho on yksi ihmiskehon suurimmista elimistä. Tiedeyhteisössä käydään edelleen keskustelua siitä, miten nanomateriaalit vaikuttavat ihoon ja voivatko ne sitä kautta aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Koska nanomateriaalien imeytyminen ihon kautta on edellytys ihoaltistuksen jälkeiselle systeemiselle esiintyvyydelle elimistössä, on erittäin tärkeää saada lisätietoa mekanismeista, joiden avulla nanomateriaalit voivat imeytyä ihon kautta, sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat nanomateriaalien imeytymiseen.


Ihon eheydellä on merkittävä rooli nanomateriaalien imeytymisessä 

Aineiden imeytyminen ihon kautta ja ihon läpäiseminen ovat osa monimutkaista prosessia, johon vaikuttavat valmisteen sisältämien hiukkasten ominaisuudet ja ihon eheys.  Ihon vaurioituminen ja formulaatiot, jotka lisäävät ihon läpäisevyyttä, näyttävät lisäävän aineiden tunkeutumista elimistöön. 

Nanopartikkeleilla on taipumus kerääntyä hikeen, mikä voi heikentää niiden kykyä tunkeutua ihon uloimpaan kerrokseen eli marrasketeen. Läpäisykyky voi kuitenkin olla suurempi, jos partikkeleita käytetään formulaatioissa, joka estää niiden kerääntymistä. 


Pienempi koko voi tarkoittaa suurempaa imeytymisastetta

Useat tutkimukset viittaavat siihen, että hiukkaskoko voi vaikuttaa ihon läpäisemiseen. Pienempien hiukkasten läpäisykyky vaikuttaa olevan suurempi. Pintaominaisuudet, kuten tuotteiden pinnoitusmateriaalit ja pintavaraus, voivat myös vaikuttaa hiukkasten imeytymiseen ihon kautta: positiivinen pintavaraus on yhdistetty suurempaan läpäisykykyyn.


Ihon kautta imeytymisestä tarvitaan lisää vertailukelpoisia tutkimuksia

Nanomateriaalien ominaisuuksien ja imeytymispotentiaalin välisen suhteen selvittämiseksi tarvitaan vertailukelpoisia tutkimuksia. Nanomateriaalien ja niiden elimistöön leviämisen tai valmistemuodon suhde altistumisen yhteydessä on erittäin monimutkainen, ja se voi vaihdella yksittäisen nanomateriaalin osalta käytetystä formulaatiosta riippuen.